2024-06-23
2024-06-23
21:43
21:43
نورامیس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaien یک اطراف چشم تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep یک حجم دهی لب تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep Lidocaien یک گونه،چانه تومان۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Volume یک خطوط خیلی عمیق تومان۶۶۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Light یک آبرسانی و جوانسازی تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰

رووفیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Plus یک حجم دهی لب تومان۱,۰۳۷,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰
Ultra یک فرم دهی چانه تومان۱,۰۳۴,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰
Fine یک زیرچشم تومان۱,۰۳۲,۰۰۰تومان۲,۳۰۰,۰۰۰

پرفکتا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Fine Line یک زیرچشم تومان۱,۵۸۰,۰۰۰تومان۲,۹۰۰,۰۰۰
Deep یک لب خط خنده بینی تومان۱,۵۸۰,۰۰۰تومان۲,۹۰۰,۰۰۰
Subskin سه زاویه سازی تومان۳,۵۹۰,۰۰۰تومان۷,۱۰۰,۰۰۰

مزوژل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Profhilo دو آبرسانی عمیق تومان۲,۵۲۲,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰
Hair Filler یک درمان ریزش مو تومان۱,۹۷۹,۰۰۰تومان۲,۴۰۰,۰۰۰
jalupro classic شش جوانساز تومان۳,۰۹۵,۰۰۰تومان۵,۳۰۰,۰۰۰
jalupro HMW دو جوانساز تومان۳,۱۰۲,۰۰۰تومان۴,۸۰۰,۰۰۰

سیتوسیال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Medium یک دورچشم
Deep یک لب خط خنده
Volume یک زاویه سازی

هیالاکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Base یک لب خط خنده
Light یک دورچشم
Skin یک جوانساز

نوویا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک خط خنده تومان۳,۳۷۰,۰۰۰تومان۴,۳۵۰,۰۰۰
Intense Lips یک لب خط خنده تومان۳,۳۰۰,۰۰۰تومان۴,۶۵۰,۰۰۰
Stimulate یک فرم دهی تومان۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
Intense Rheology یک زیرچشم تومان۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

پروسترولین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Natural B دو جوانسازی تومان۲,۴۸۸,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰
Blance B دو روشن کننده و ضدلک تومان۲,۸۵۰,۰۰۰تومان۲,۹۰۰,۰۰۰
Inner B دو ضد سلولیت و لاغری تومان۱,۹۹۹,۰۰۰تومان۳,۱۰۰,۰۰۰

فیلرهای ده سی سی
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Revofil Ultra ده گونه، چانه تومان۱,۰۴۶,۰۰۰تومان۵,۷۰۰,۰۰۰
Dermofill ده زاویه سازی تومان۱,۰۴۵,۰۰۰تومان۲,۵۵۰,۰۰۰
hyomax چهار صورت تومان۱,۳۶۰,۰۰۰تومان۱,۹۵۰,۰۰۰
hyomax ده ناحیه پیشانی ولبها تومان۱,۲۹۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
Deneb H ده زاویه سازی
Deneb S ده حجم دهنده لب تومان۱,۴۹۰,۰۰۰تومان۳,۵۰۰,۰۰۰
Zishel Rose Glam ده کل صورت تومان۴,۹۵۰,۰۰۰تومان۵,۹۰۰,۰۰۰
Top Q ده کل صورت تومان۱,۵۴۵,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰
Gana HA Body پنجاه مناسب بدن تومان۸,۳۰۰,۰۰۰تومان۸,۵۰۰,۰۰۰
Replengen 20 ده زاویه سازی تومان۳,۳۷۰,۰۰۰تومان۶,۸۰۰,۰۰۰
Replengen 40 ده زاویه سازی تومان۳,۳۰۰,۰۰۰تومان۶,۸۰۰,۰۰۰
Audery M ده مناسب برای صورت تومان۴۵۰,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰
Audery H ده مناسب برای صورت
سیفا volume ده مناسب برای صورت

آنزیم
نام محصول حجم کاربرد قیمت
korea Hyalase هزار کوچک کردن بینی
Hyalase en هزار کوچک کردن بینی تومان۵۳۵,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰

ای پی تی کیو
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S100 یک پیشانی و زیرچشم تومان۱,۵۴۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S300 یک لب و بینی
S500 یک خط خنده، زاویه سازی تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
S500 نه خط خنده، زاویه سازی تومان۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۶,۲۰۰,۰۰۰
Hydro Plus نه جوانساز تومان۶,۶۰۰,۰۰۰تومان۷,۶۰۰,۰۰۰
Eve X ده رفع خط تومان۳,۴۸۰,۰۰۰تومان۵,۶۵۰,۰۰۰
PN نه آبرسان
Hair RX صد موی سر
Hair RX vitten صد موی سر
Thinsteal ده رفع غبغب

آلیاکسین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
SR دو دور چشم تومان۷,۵۹۰,۰۰۰تومان۹,۸۰۰,۰۰۰
GP دو لب و خط خنده تومان۷,۴۷۰,۰۰۰تومان۹,۷۰۰,۰۰۰
EV دو جوانسازی تومان۶,۹۵۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰

الانسه
نام محصول حجم کاربرد قیمت
L دو صورت
M دو صورت تومان۵,۶۸۰,۰۰۰تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰

بلوترو
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک لب و خط خنده تومان۶,۱۰۰,۰۰۰
Balance یک زیر چشم تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۱۰۰,۰۰۰
Volume یک لب و خط خنده و گونه تومان۶,۲۰۰,۰۰۰

درما استایل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Regular یک دور چشم تومان۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۹۰,۰۰۰
Smile Lido یک لب تومان۲,۹۰۰,۰۰۰تومان۳,۱۹۰,۰۰۰
Fort یک زاویه سازی تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۵۰,۰۰۰
Fort Lidocaine یک زاویه سازی تومان۳,۱۸۹,۳۰۰تومان۳,۱۹۹,۳۰۰

آیدیا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Super Regenyal سه افزایش حجم تومان۲,۸۰۰,۰۰۰
Lips یک لب و خط خنده تومان۲,۶۹۰,۰۰۰

استایلج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S lido دو دور چشم
S دو دور چشم تومان۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۷,۳۰۰,۰۰۰
M lido دو لب
M دو لب تومان۷,۵۹۰,۰۰۰تومان۸,۹۰۰,۰۰۰
L lido دو لب
L دو لب تومان۷,۶۹۰,۰۰۰تومان۸,۸۰۰,۰۰۰
XL lido دو لب
XL دو لب تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰

جالور
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Intense یک چین و چروک
Style یک چین و چروک
Sweet Deep یک کانتور صورت

بایواسکین
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Botopeptides ده جوانساز
Firm Pro ده رفع شلی و افتادگی پوست
Multipeptide Ha ده مولتی ویتامین
Pdrn-pro ده بازسازی وجوانسازی
Hyaluronic Acid 3% ده حجم دهنده، آبرسان تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Revital lift pro 20 ده جوانساز
Hairpro ده ر یزش مو
Scarpro ده ضد آکنه تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Bright pro ده روشن کننده
Redupro ده لاغری موضعی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Lipopro ده کوکتل قوی لاغری تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Agepro ده جوانساز تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Tranexpro پنج روشن کننده تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Natural Extrack پنج کوکتل ضد استرچ تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
DAME پنج جوانسازی و لیفت تومان۱۵۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
Hyaluronic Acid 1% پنج حجم دهنده، آبرسان
L-Carnitine پنج سلولیت و چاقی موضعی
Melilito+Rutine پنج جوانساز تومان۱۵۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
Phosphatidylcholine ده کاهش چربی های موضعی
Silanol پنج جوانساز، لاغری تومان۱۵۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
Artichoke Extract پنج سلولیت و چاقی موضعی تومان۱۵۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰
Vitamin C 20% پنج روشن کننده
Butt-Up pro پنج کاهش چربی های موضعی تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Bioplax Pro پنج بازسازی و آبرسان تومان۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Peelpro Hard پنجاه لایه بردار عمیق
Peelpro Medium پنجاه لایه بردار ملایم
Peelpro Soft پنجاه لایه بردار سطحی
Glycolic Acid 20% پنجاه آبرسان، جوانساز
P-PRO eutralization پنجاه لوسیون خنثی کننده
P-PRO Brightening پنجاه روشن کننده
Lips shinepro پنج بازسازی و حجم دهنده
Caffein پنج چاقی موضعی
EYE PRO CONTOUR سه اطراف چشم

رویتاکر
نام محصول حجم کاربرد قیمت
HairCare پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۶۵۰,۰۰۰تومان۹۵۰,۰۰۰
Cytocare 532 پنج لیفت تومان۳۹۰,۰۰۰تومان۹۵۰,۰۰۰
Cytocare 640 پنج آبرسان
Cytocare 715 پنج جوان ساز تومان۱,۳۴۵,۰۰۰تومان۲,۰۰۰,۰۰۰
Cellucare پنج لاغری موضعی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
Stretchcare پنج سفت کننده صورت تومان۱,۳۸۰,۰۰۰

فیوژن
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair ده تقویت مو تومان۵۸۳,۰۰۰تومان۲,۳۵۰,۰۰۰
PPC ده لاغری شکم و پهلو
XFC ده جوانساز تومان۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۲,۰۰۰,۰۰۰
Eye Contour پنج آبرسان تومان۱,۱۷۹,۰۰۰تومان۱,۶۰۰,۰۰۰
Radiance ده درمان تجمع رنگدانه تومان۷۱۵,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰
BTX ده ضد چین و چروک تومان۱,۴۹۰,۰۰۰تومان۲,۰۰۰,۰۰۰
MELACLEAR ده ضد لک قوی تومان۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
VITAMIN C ده شفاف کننده پوست تومان۶۴۵,۰۰۰تومان۱,۴۰۰,۰۰۰
Vitamin ACE ده بستن منافذ پوست تومان۱,۰۴۵,۰۰۰تومان۱,۵۵۰,۰۰۰
MESO MATRIX پنج لیفت صورت و گردن تومان۱,۰۹۰,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰
ACN ده روشن کننده تومان۱,۵۹۵,۰۰۰تومان۱,۹۵۰,۰۰۰
PERFECT LIPS پنج افزایش حجم لب تومان۲,۸۴۰,۰۰۰تومان۳,۴۰۰,۰۰۰
HAIR MEN پنج درمان ریزش مو تومان۱,۵۵۰,۰۰۰تومان۳,۵۵۰,۰۰۰
XBC ده لاغری بسیار قوی تومان۵۸۹,۰۰۰تومان۱,۵۵۰,۰۰۰
SILORG ده سفت کننده پوست تومان۱,۰۵۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
SMART MIX پنج میکس کردن تومان۴۴۷,۰۰۰تومان۹۰۰,۰۰۰
PPC+ Cream ده لاغری بسیار قوی
H.A ده درمان چین و چروک تومان۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰
+XFC ده جوانسازی تومان۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۵۰,۰۰۰
XFC+ FACE ده جوانسازی و آبرسانی
LIFT+FACE ده سفت کننده و لیفت تومان۱,۹۹۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
DMAE ده کشیدگی و لیفتینگ تومان۴۴۵,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
glow lift پنج جوانساز و روشن کننده پوست تومان۱,۲۴۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
HA ultra پنج جهت آبرسانی پوست تومان۲,۵۴۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰
slim lift ده سفت کننده صورت تومان۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰

درماهیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Eye Bag یک درمان پف زیر چشم تومان۳۵۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰
HSR پنج جوانساز– آبرسان تومان۳۵۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰
HL پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۹۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰
SB پنج روشن کننده تومان۳۵۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰
LL پنج لیپولیز تومان۳۵۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰

بی سی ان
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Melano پنج روشن کننده–ضد لک تومان۷۵۰,۰۰۰تومان۹۵۰,۰۰۰
Vitamin C پنج روشن کننده تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hyaluronidase پنج آنزیم هیالاز تماس بگیرید
ECQ10 سه جوانساز تماس بگیرید
Oculare پنج درمان تیرگی دور چشم تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
HyalurohicAcid3'5 پنج رفع جای جوش
REVITA-HA سه درمان چین و چروک
ADIPOFORTE ده رفع چربی موضعی تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
CAPILLUM پنج جلوگیری از ریزش مو تومان۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۱,۳۰۰,۰۰۰
TENSIS پنج جوانساز تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
scalp پنج ضد ریزش

لیکویید ایمپلنت
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Cutis یک درمان چین و چروک تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰
SubCutis یک درمان چین و چروک تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰

ریوانس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Contour بیست جوانساز
Ultra بیست درمان چین و چروک
Soft بیست درمان چین و چروک
Kiss بیست لب
Shape بیست حفظ رطوبت و هیدراته
Outline بیست صاف کننده

آلجنس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
HD یک کانتور لب
VL یک عمل بینی
DF یک درمان چین بینی

مزولایک
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Eye Cocktail پنج چشم و رفع چین و چروک تومان۷۵۰,۰۰۰تومان۸۵۰,۰۰۰
Lipolytic Cocktail ده لاغری موضعی تومان۷۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Whitening Cocktail ده روشن کننده ، ضد لک تومان۷۵۰,۰۰۰تومان۸۵۰,۰۰۰
+ Lift Cocktail Lift ده رفع شلی تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
Hair Lady ده تقویت مو خانمها تومان۱۲۰,۰۰۰تومان۸۵۰,۰۰۰
Hair Man ده تقویت مو آقایان تومان۳۵۰,۰۰۰تومان۸۵۰,۰۰۰
Scar-Cocktail ده ترک های پوست تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Biotin ده تقویت مو تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
Caffeine ده جلوگیری از ریزش مو تومان۴۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
Hyaluronidase ده کوچک کننده بینی تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Finasteride ده تقویت مو تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Vitamin C ده جوانساز تومان۱۲۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
Antiaging Pro ده رفع چین و چروک تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Phosphatidylcholine ده کاهش چرب موضعی تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Hyaluronic acid 3.5% پنج آبرسانی و حجم دهنده تومان۵۵۰,۰۰۰تومان۷۵۰,۰۰۰
Slimming ده برطرف کردن غبغب تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
ANTIACNE ده ضد جوش تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
DUTASTERIDE ده ریزش مو آقایان تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
+HAIR ده تقویت مو تومان۱۱۷,۵۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
DEXPANTHENOL ده درمان تاسی تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
L-CARNITIN ده لاغری موضعی تومان۳۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰
BOTOLAX ده جوانساز تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
eyetop پنج دور چشم
Finasteride ده جلوگیری از ریزش مو تومان۶۰۰,۰۰۰تومان۸۰۰,۰۰۰
Glutathione ده ضدلک
top agepro ده ضد چین و چروک پوست

پلوریال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Classic یک لب ، زیر چشم تومان۱,۹۵۰,۰۰۰تومان۳,۱۰۰,۰۰۰
Volume یک زاویه سازی تومان۲,۱۸۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
Booster یک جوانساز

اینواستتیک
نام محصول حجم کاربرد قیمت
FILL UP ده بازسازی کننده تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
RESTRUCTURER بیست روشن کننده تومان۱,۱۵۰,۰۰۰تومان۱,۲۵۰,۰۰۰
FACE NADE دو زاویه ساز تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HAIR VITAL ده درمان ریزش موی زنان تومان۳۹۰,۰۰۰تومان۷۵۰,۰۰۰
XEROSKIN-ID دو ترمیم پوست تومان۹۰۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
REDNESS ID دو درمان قرمزی صورت تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۲۰۰,۰۰۰
HAIR LOSS CONTROL ده درمان ریزش مو مردان تومان۵۹۵,۰۰۰تومان۷۵۰,۰۰۰
DRAINING PPC بیست فرم دهی بدن تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
HYALURONIC ACID ده آبرسانی تومان۹۰۰,۰۰۰
MATRIX ده احیا کننده پوست تومان۸۰۰,۰۰۰
TIGF ده خواص زیاد تومان۹۰۰,۰۰۰
HYALURONIDASE پنج جهت تجزیه هیالورونیک اسید تومان۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱,۵۰۰,۰۰۰
FIRMING بیست جلوگیری از افتادگی پوست تومان۹۰۰,۰۰۰تومان۱,۱۰۰,۰۰۰
AKN-ID دو درمان ضایعات پوستی تومان۸۰۰,۰۰۰تومان۱,۰۰۰,۰۰۰
INTIMATE دو افزایش تراکم تومان۷۰۰,۰۰۰

زیشل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Rose Mild یک صورت تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Rose Forte یک کانتورینگ و جای جوش تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
Rose Touch یک رفع چین و چروک تومان۱,۸۹۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰

پروایج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
ProAge دو آبرسانی تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰

فیورج
نام محصول حجم کاربرد قیمت
S دو زیرچشم و خطوط سطحی تومان۲,۷۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۰۰,۰۰۰
L دو لب و خط خنده تومان۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰
XL دو چانه و زاویه سازی تومان۳,۱۰۰,۰۰۰تومان۳,۵۰۰,۰۰۰

لونافیل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
vollip دو زیرچشم
volify دو خطوط خنده
volume دو چانه

امبلا
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Embella هشت رفع غبغب قیمت اصلی تومان۶,۱۵۰,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۳,۹۰۰,۰۰۰ است.

نورامیس بدون لیبل
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Lidocaine یک رفع چروک تومان۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep یک حجم دهی تومان۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰
Deep Lidocaine یک زاویه ساز تومان۳۹۹,۰۰۰تومان۱,۳۵۰,۰۰۰
Volume یک زاویه ساز تومان۶۹۰,۰۰۰تومان۲,۶۰۰,۰۰۰

بوتاکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Masport پانصد درمان چین و چروک
Dyston پانصد درمان چین و چروک
Dyston سیصد درمان چین و چروک
Dysport پانصد درمان چین و چروک
Neuronox دویست درمان چین و چروک
Neuronox صد درمان چین و چروک
Neuronox پنجاه درمان چین و چروک

پرلوکس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
perlox دو جوانساز تومان۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۳,۰۰۰,۰۰۰

ام سی-سی ام
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair ده ریزش مو و رویش مجدد
antiaging ده جوانساز
cellulit ده آنتی سلولیت
Whitening ده ضدلک و سفیدکننده
Biotin Hidrxin ده ریزش مو ومتعادل سازی

اینوسنس
نام محصول حجم کاربرد قیمت
style دو خط خنده ،گونه و چانه تومان۲,۵۵۰,۰۰۰تومان۲,۶۵۰,۰۰۰
smile دو لب تومان۲,۴۰۰,۰۰۰تومان۳,۱۰۰,۰۰۰
silk دو خط چین و چروک
shape دو زاویه سازی فک

رستیلن
نام محصول حجم کاربرد قیمت
اسکین بوستر - آبرسان
ریفاین - خطوط دور بینی و دهان

درماکوال
نام محصول حجم کاربرد قیمت
Hair plus - ضدریزش و تقویت مو

الیزمد

فروشگاه اینترنتی تجهیزات پزشکی